आवश्यक औषधांची यादी

या लेखात जागतिक आरोग्य संघटनेने बनविलेल्या आवश्यक औषधांची नमुना यादी दिलेली आहे. या संघटनेने आवश्यक औषधांची व्याख्या अशी केलेली आहे : "बहुसंख्य लोकांच्या आरोग्यरक्षणाच्या गरजा पूर्ण करणारी औषधे; याचसाठी लोकसमूहाला परवडेल अशा किंमतीला ही औषधे सदासर्वदा पुरेशा प्रमाणात आणि उचित मात्रेमध्ये उपलब्ध असावयास हवीत."

प्रस्तुत यादीतील औषधे आवश्यक औषधांच्या यादीच्या सतराव्या आवृत्तीतील आहेत (मार्च २०११).

संवेदनाहारकेसंपादन करा

सामान्य संवेदनाहारके व प्राणवायूसंपादन करा

अंतःश्वसनी औषधे

अंतःक्षेपणी औषधे

स्थानीय संवेदनाहारकेसंपादन करा

पूरक यादी

शस्त्रक्रियापूर्व तयारी औषधे आणि अल्पकालिक उपशामकेसंपादन करा

वेदनाशामके, ज्वररोधके, अ-स्टेरॉइडी दाहरोधक औषधे, संधिवाताच्या उपचारात वापरली जाणारी औषधे आणि संधिवाताभ व्याधींमधील व्याधी-सुधारक औषधेसंपादन करा

अ-ओपिऑइडी आणि अ-स्टेरॉइडी दाहरोधक औषधेसंपादन करा

पूरक यादी

ओपिऑइड वेदनाशामकेसंपादन करा

संधिवाताच्या उपचारात वापरली जाणारी औषधेसंपादन करा

संधिवाताभ व्याधींमध्ये वापरली जाणारी व्याधी-सुधारक औषधेसंपादन करा

पूरक यादी

अधिहर्षतारोधी आणि अत्यधिहर्षतेत वापरली जाणारी औषधेसंपादन करा

प्रतिविषे आणि विषबाधांमध्ये वापरली जाणारी इतर द्रव्येसंपादन करा

अविशिष्टसंपादन करा

  • सक्रियित कोळसा

विशिष्टसंपादन करा

पूरक यादी

अपस्माररोधकेसंपादन करा

पूरक यादी

संक्रमणरोधक औषधेसंपादन करा

हेल्मिंथरोधकेसंपादन करा

आंत्रीय हेल्मिंथरोधकेसंपादन करा

तंतुकृमिरोधकेसंपादन करा

भिन्नकायरोधके व इतर पर्णाभकृमिरोधी औषधेसंपादन करा

पूरक यादी

जिवाणूनाशकेसंपादन करा

बीटा लॅक्टम औषधेसंपादन करा

पूरक यादी

इतर जिवाणूनाशकेसंपादन करा

पूरक यादी

कुष्ठरोगरोधी औषधेसंपादन करा

क्षयरोगरोधी औषधेसंपादन करा

पूरक यादी

कवकरोधी औषधेसंपादन करा

पूरक यादी

विषाणूरोधक औषधेसंपादन करा

सर्पीरोधक औषधेसंपादन करा

रिट्रोवायरलरोधकेसंपादन करा

न्युक्लिओसाईड/न्युक्लिओटाईड रिवर्स ट्रांस्क्रिप्टेज प्रतिबंधकेसंपादन करा
नॉन-न्युक्लिओसाईड रिवर्स ट्रांस्क्रिप्टेज प्रतिबंधकेसंपादन करा
प्रोटिएज प्रतिबंधकेसंपादन करा

निश्चित-मात्रा मिश्रणे

इतर विषाणूरोधकेसंपादन करा

प्रोटोझोआरोधी औषधेसंपादन करा

अमिबारोधी व जिआर्डिआरोधी औषधेसंपादन करा

गूढकशतारोधी औषधेसंपादन करा

हिवतापरोधी औषधेसंपादन करा

निवारक उपचारासाठीसंपादन करा
रोगप्रतिबंधासाठीसंपादन करा

न्यूमोसिस्टॉसिसरोधी व टॉक्सोप्लाज्मोसिसरोधी औषधेसंपादन करा

पूरक यादी

असिकायरोधी औषधेसंपादन करा

आफ्रिकी असिकायतासंपादन करा

पहिल्या टप्प्यातील औषधे

दुसर्‍या टप्प्यातील औषधे

पूरक यादी

अमेरिकी असिकायतासंपादन करा

अर्धशिशीरोधी औषधेसंपादन करा

तीव्र उबळीतील उपचारासाठीसंपादन करा

रोगप्रतिबंधासाठीसंपादन करा

नववृद्धीरोधके, प्रतिक्षमताप्रतिबंधके आणि उपशामक परिचर्येतील औषधेसंपादन करा

प्रतिक्षमताप्रतिबंधक औषधेसंपादन करा

पेशीबाधक आणि सहायक औषधेसंपादन करा

पूरक यादी

संप्रेरके व प्रतिसंप्रेरकेसंपादन करा

पूरक यादी

उपशामक परिचर्येतील औषधेसंपादन करा

पार्किन्सन व्याधीरोधी औषधेसंपादन करा

रक्तावर परिणाम करणारी औषधेसंपादन करा

रक्तक्षयरोधी औषधेसंपादन करा

क्लथन प्रभावित करणारी औषधेसंपादन करा

पूरक यादी

हिमोग्लोबिनोपथीतील औषधेसंपादन करा

पूरक यादी

रक्त उत्पादिते आणि रक्तद्रव्य पर्यायकेसंपादन करा

रक्तद्रव पर्यायकेसंपादन करा

विशेष उपयोगासाठी रक्तद्रव्य अंशसंपादन करा

पूरक यादी

हृदसंवहनी औषधेसंपादन करा

हृदशूलरोधी औषधेसंपादन करा

अतालतारोधी औषधेसंपादन करा

पूरक यादी

उच्चरक्तदाबरोधी औषधेसंपादन करा

पूरक यादी

हृदनिष्फलतेत वापरली जाणारी औषधेसंपादन करा

पूरक यादी

घनास्त्रतारोधी औषधेसंपादन करा

पूरक यादी

मेदनाशक घटकसंपादन करा

त्वचाशास्त्रीय औषधे (स्थानीय)संपादन करा

कवकरोधी औषधेसंपादन करा

संक्रमणरोधी औषधेसंपादन करा

दाहरोधी व कंडरोधी औषधेसंपादन करा

त्वचा विभेदन व वृद्धीवर परिणाम करणारे घटकसंपादन करा

खरुजनाशके व ऊवानाशकेसंपादन करा

नैदानिक घटकसंपादन करा

नेत्रशास्त्रीय औषधेसंपादन करा

रेडिओकॉन्ट्रास्ट माध्यमेसंपादन करा

पूरक यादी

जंतुनाशके व पूतिरोधकेसंपादन करा

पूतिरोधकेसंपादन करा

जंतुनाशकेसंपादन करा

मूत्रलेसंपादन करा

पूरक यादी

जठर-आंत्रीय औषधेसंपादन करा

पूरक यादी

व्रणरोधी औषधेसंपादन करा

वांतीरोधी औषधेसंपादन करा

दाहरोधी औषधेसंपादन करा

पूरक यादी

रेचकेसंपादन करा

अतिसारातील औषधेसंपादन करा

मौखिक पुनर्जलनसंपादन करा

बालकांमधील अतिसारातील औषधेसंपादन करा

संप्रेरके, इतर अंतःस्रावी औषधे आणि गर्भधारणारोधकेसंपादन करा

अधिवृक्कीय संप्रेरके व संश्लेषित पर्यायकेसंपादन करा

पौरुषजनेसंपादन करा

पूरक यादी

गर्भधारणारोधकेसंपादन करा

मौखिक संप्रेरकी गर्भधारणारोधकेसंपादन करा

अंतःक्षेपी संप्रेरकी गर्भधारणारोधकेसंपादन करा

गर्भाशयांतर साधनेसंपादन करा

मार्गरोधन पद्धतीसंपादन करा

आरोपणीय गर्भधारणारोधकेसंपादन करा

एस्ट्रजनेसंपादन करा

इंशुलिने व मधुमेहातील इतर औषधेसंपादन करा

पूरक यादी मेटफॉर्मिन

अंडनिषेचन प्रेरकेसंपादन करा

पूरक यादी

प्रगर्भरक्षीसंपादन करा

अवटू संप्रेरके आणि अवटूरोधी औषधेसंपादन करा

पूरक यादी

प्रतिक्षमताशास्त्राशी संबंधितसंपादन करा

नैदानिक घटकसंपादन करा

  • ट्युबर्क्युलिन, विशुद्धित प्रथिन व्युत्पन्न

रक्तजले व इम्युनोग्लोब्युलिन्ससंपादन करा

  • ॲंटि-डी इम्युनोग्लोब्युलिन (मानवी)
  • प्रतिधनुर्वात इम्युनोग्लोब्युलिन (मानवी)
  • प्रतिसर्पविष इम्युनोग्लोब्युलिन
  • घटसर्प प्रतिविष
  • अलर्क इम्युनोग्लोब्युलिन

लसीसंपादन करा

स्नायू शिथिलके (परिघ-क्रियाकारी) आणि कोलिनेस्टरेज प्रतिबंधकेसंपादन करा

पूरक यादी

नेत्रशास्त्रीय घटकसंपादन करा

संक्रमणरोधी घटकसंपादन करा

दाहरोधी घटकसंपादन करा

स्थानीय संवेदनाहारकेसंपादन करा

बाहुलीआकुंचके आणि काचबिंदूरोधी औषधेसंपादन करा

बाहुलीविस्फारकेसंपादन करा

पूरक यादी

शीघ्रप्रसवी व शीघ्रप्रसवरोधीसंपादन करा

शीघ्रप्रसवीसंपादन करा

पूरक यादी

शीघ्रप्रसवरोधीसंपादन करा

उदरच्छद व्याश्लेषण द्रावणसंपादन करा

पूरक यादी

  • उदरच्छदांतर्गत व्याश्लेषण द्रावण (समुचित घटकांचे)

मानसिक व वर्तनविषयक व्याधींमधील औषधेसंपादन करा

दुर्मनस्कता व्याधींमध्ये वापरली जाणारी औषधेसंपादन करा

पूरक यादी

भावस्थिती व्याधींमध्ये वापरली जाणारी औषधेसंपादन करा

अवसाद व्याधींमध्ये वापरली जाणारी औषधेसंपादन करा

पूरक यादी

द्विध्रुवी व्याधींमधील औषधेसंपादन करा

चिंता व्याधींमधील औषधेसंपादन करा

कल्पना-क्रिया अनिवार्यता व्याधीतील औषधेसंपादन करा

मानससक्रिय द्रव्य वापरातील औषधेसंपादन करा

  • निकोटिन प्रतिस्थापन उपचार

पूरक यादी

श्वसनमार्गावर कार्य करणारी औषधेसंपादन करा

दमारोधी आणि दीर्घकालिक अवरोधी फुफ्फुसरोगातील औषधेसंपादन करा

पाणी, इलेक्ट्रोलाईट व आम्ल-विम्ल गडबडी दुरुस्त करणारी द्रावणेसंपादन करा

मौखिकसंपादन करा

परांत्रीयसंपादन करा

इतरसंपादन करा

  • अंतःक्षेपणासाठी पाणी

जीवनसत्त्वे व खनिजेसंपादन करा

पूरक यादी

बालकांमधील कान, नाक आणि घशाच्या व्याधींसाठीसंपादन करा

नवजात परिचर्येसाठी विशिष्ट औषधेसंपादन करा

पूरक यादी

बाह्य दुवेसंपादन करा

जागतिक आरोग्य संघटनेने प्रसिद्ध केलेली यादी (मार्च २०११)