आर्मेनियाचा ध्वज २४ ऑगस्ट १९९० या दिवशी स्वीकारला गेला.

आर्मेनियाचा ध्वज
आर्मेनियाचा ध्वज
नाव Եռագույն‎
वापर राष्ट्रीय ध्वज
आकार १:२
स्वीकार २४ ऑगस्ट १९९०

हे सुद्धा पहासंपादन करा