आरसा ही एक अशी वस्तू आहे जी प्रकाश प्रतिबिंब अशा प्रकारे प्रतिबिंबित करते की काही प्रकाश तरंगलांबीच्या घटनेच्या प्रकाशात, प्रतिबिंबित प्रकाश मूळ प्रकाशाच्या बऱ्याच किंवा बहुतेक सविस्तर भौतिक वैशिष्ट्ये जपून ठेवतो, ज्याला विशिष्ट प्रतिबिंब म्हणतात.हे इतर प्रकाश परावर्तित वस्तूंपेक्षा भिन्न आहे जे ते सपाट पांढऱ्या रंगासारख्या रंग आणि विखुरलेल्या प्रतिबिंबित प्रकाशाशिवाय इतर मूळ तरंग संकेताचे बरेचसे जतन करीत नाहीत.

आरसा,पात्राची छबी दाखवितांना

आरसा ही किमान एक परावर्तनशील पृष्ठभाग असलेली चमकदार वस्तू असते. सपाट आरसा हा सपाट पृष्ठभाग असलेला आरश्याचा प्रकार सर्वज्ञात आहे. याशिवाय प्रतिमा छोटी किंवा मोठी करायला अंतर्वक्र किंवा बहिर्वक्र आरसेदेखील वापरले जातात.

आरसा एक प्रकाशीय युक्ति आहे जो प्रकाशाच्या परावर्तन सिद्धान्त वर काम करताे. याला हिंदीत दर्पण किंवा आइना म्हणतात.

आरसा याचे प्रकार आरसाचे मुख्यतः तीन प्रकार आहेत :

समतल दर्पण (plain mirror) उत्तल दर्पण (convex mirror) अवतल दर्पण (concave mirror) परवलीय दर्पण(parabolic mirror) आरस्याचे उपयोग आपले प्रतिबिंब पाहण्यासाठी(प्रायः समतल आरसा) गाडीत - मागून येणाऱ्या दुसऱ्या गाड्यांना पाहण्यासाठी (उत्तल दर्पण) प्रकाशीय यंत्रात (दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी इत्यादी) मध्ये प्रकाशला एका बिन्दु वर केन्द्रित करण्यासाठी

बाह्य दुवे संपादन

आरश्यामध्ये स्व:ताचे प्रतिबिब दिसते.

आरसा हा भांग करण्यासाठी वापरला जातो.