एक मराठी शब्द.कोणत्याही कार्याची सुरुवात,रुजुवात ह्या अर्थाने संस्कृतप्रचुर शब्दप्रयोग.