आकुर्डी हे पुणे शहराचे उपनगर असून पिंपरी चिंचवड या जुळ्या शहराचा एक भाग आहे.

आकुर्डी
जिल्हा पुणे
राज्य महाराष्ट्र
लोकसंख्या १०,०६,४१७
२००१
दूरध्वनी संकेतांक ०२०
टपाल संकेतांक ४११-०१८,०१९
वाहन संकेतांक MH-१४
निर्वाचित प्रमुख सौ. मंगला कदम
(महापौर)
प्रशासकीय प्रमुख दिलीप बंड
(कमिशनर)
संकेतस्थळ http://www.pcmcindia.in

हे सुद्धा पहा संपादन