पदार्थाची आंतरिक ऊर्जा घटली असता पदार्थ आकुंचन पावतो.