मुख्य मेनू उघडा

अ‍ॅन फ्रँक फाउंडेशन (डच: Anne Frank Stichting - अ‍ॅन फ्रँक स्टिख्तिंग) या संस्थेची स्थापना दिनांक ३ मे, इ.स. १९५९ रोजी करण्यात आली. अ‍ॅन फ्रँक हाउस संग्रहालयाचे जतन करण्यासाठी या संस्थेची निर्मिती केली गेली होती. ही संस्था ज्यूविरोधी भेदभावांविरुद्धही काम करते.