ॲनियेन नदी

(अॅनियेन नदी या पानावरून पुनर्निर्देशित)

ॲनियेन नदी ही इटलीतील एक नदी आहे.

ॲनियेन
पाणलोट क्षेत्रामधील देश इटली
ह्या नदीस मिळते तिबेर नदी
ॲनियेन नदीचा प्रवाहमार्ग.

रोम शहर ॲनियेन व तिबेर नद्यांच्या संगमावर वसलेले आहे.