असुरक्षित प्रजाती

(असुरक्षेच्या जवळ असलेल्या प्रजाती या पानावरून पुनर्निर्देशित)


असुरक्षित प्रजाती म्हणजे अशा प्रजाती ज्यांच्या संवर्धनाची व्यवस्थित काळजी घेतली नाही तर त्या चिंताजनक प्रजाती होऊ शकतात.

प्रजातींची उपलब्धता
Risk of extinction
नामशेष

नामशेष
जंगलातून नामशेष

असुरक्षित

अतिशय चिंताजनक
चिंताजनक
असुरक्षित
Threatened

कमी धोका

Conservation Dependent
Near Threatened
मुबलक

हे सुद्धा पहा

वर्ल्ड काँझरवेशन युनियन
IUCN Red List