अरिहंत ही जैन धर्मातील संज्ञा आहे.

गोमटेश्वर पुतळा अरिहंत बाहुबली" स्मरणार्थ

अरिहंत किंवा जिन अशा व्यक्ती असतात ज्यांनी अहंकार, मत्सर, क्रोध, काम, मोह, इ. शत्रूंवर (अरि) विजय मिळविलेला आहे. जैन धर्मात चोवीस तीर्थंकर आहेत.

हे सुद्धा पहा

संपादन