अतिरिक्त पोलीस आयुक्त

अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (Additional Commissioner of Police) (Additional CP) हे पोलीस दलातील अधिकारी पद आहे.

चिन्हसंपादन करा