अतिनवतारा (इंग्लिश: Supernova, सुपरनोव्हा ;) हा प्रचंड वस्तुमानाच्या ताऱ्याचा स्फोट आहे. हा नवताऱ्यांपेक्षा अधिक ऊर्जा अवकाशात मुक्त करतो.

केप्लराचा अतिनवतारा म्हणून ओळखला जाणारा एसएन १६०४

बाह्य दुवेसंपादन करा