अणुकेंद्रीय विखंडन

ज्या प्रक्रियेमध्ये जड अणुकेंद्राचे दोन जवळजवळ समान अणुकेंद्रकांमध्ये विभाजन होते त्याला अणूकेंद्रीय विखंडन किंवा न्यूक्लीय विखंडन म्हणतात. या प्रतिक्रियेच्या आधारे अनेक अणुभट्ट्या बनवल्या गेल्या आहेत ज्यातून विद्युत ऊर्जा निर्माण होते.

अणुकेंद्रीय विखंडनाचे सचेतनीकरण (ॲनिमेशन)
युरेनियम-२३५ अणुकेंद्राचे न्यूट्रॉन द्वारे विखंडन

हे देखील पहासंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा