अंभी हा अलेक्झांडर द ग्रेट याच्या काळात भारतातील तक्षशिला राज्याचा राजा होता.