अंधत्व

अंधत्वाची कारणे व उपाययोजना


आंधळेपणा हा शारीरिक वा बौद्धिक न दिसण्याच्या क्षमते मुळे निर्माण होतो. अंधत्व हे मनुष्य तसेच प्राण्यात पण आढळून येते. अंधत्व हे विविध कारणामुळे येऊ शकते.

आंधळेपणा
----
पांढरी काठी - आंतर्राष्ट्रीय आंधळेपणासाठीचे चिन्ह
ICD-10 H54.0, H54.1, H54.4
ICD-9 369
DiseasesDB 28256