ॲंड्रॉइड नूगॅट किंवा ॲंड्रॉइड एन ही भ्रमणध्वनीसाठीची कार्यप्रणाली आहे. ॲंड्रॉइड कार्यप्रणालीची ही १४वी आवृत्ती आहे.